Korenstraat 3

Korenstraat 3
  |  Apeldoorn
scroll voor meer

128 m² VVO winkelruimte, gelegen op courante locatie in de Korenstraat op steenworp afstand van de Hoofdstraat.

Algemeen

De Korenstraat heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot dé modestraat en wordt ook wel de ‘PC Hooftstraat van Apeldoorn’ genoemd. De winkeliers in de Korenstraat versterken elkaar door de goede samenwerking. Ze organiseren evenementen, zoals modeshows en hebben een eigen website.

Onder deze aanbieding valt enkel de begane grond. In overleg kan het gehele object worden aangewend voor verhuur.

Huurprijs

nader overeen te komen.

Huurbetaling

Per maand, vooruit te betalen.

Huurtermijn

5 jaar telkenmale te verlengen met 5 jaar.

Bestemming

Bij de gemeente Apeldoorn valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan Binnenstad-West. De bestemming van het perceel is: Centrumdoeleinden 1, hieronder vallen onder meer detailhandel, maatschappelijke doeleinden en horeca 1 + 2. U kunt het bestemmingsplan bij ons kantoor opvragen.

Omzetbelasting

Er zal geopteerd worden voor een belaste verhuur. Huurder dient bij het ondertekenen van de huurovereenkomst te verklaren dat hij voor 90% (of meer) van zijn omzet met BTW-belaste goederen en/of diensten levert.

Casco verhuur

Er wordt als ware het casco verhuurd, ongeacht het opleveringsniveau.

Aanvaarding

In overleg.

Huurprijsaanpassing

De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast overeenkomstig de maandprijsindexering volgens de CBS-cijfers ‘’alle huishoudens’’, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum.

Zekerheidsinstelling

Bankgarantie ter grootte van een bruto betalingsverplichting van drie maanden.

Voorbehoud

Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.