Raadhuisplein 2

Raadhuisplein 2 | Apeldoorn

"

scroll voor meer

290 VVO verdeeld over winkelruimte en verdiepingen, gelegen op de meest herkenbare hoek in het stadscentrum van Apeldoorn, hoek Raadhuisplein en Hoofdstraat, tot voorkort was Rituals Cosmetics hier gevestigd.

Algemeen

De winkelruimte op de begane grond is 90 groot en beschikt over een trap naar de 1ste verdieping, hier bevindt zich nog 100 verkoopruimte en opslag. De 2e verdieping is 100 dit kan gebruikt worden als opslag. 

Bestemming

Bij de gemeente Apeldoorn valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan Binnenstad-West. De bestemming van het perceel is: Centrumdoeleinden 1, hieronder vallen onder meer detailhandel, maatschappelijke doeleinden en horeca 1 + 2. U kunt het bestemmingsplan bij ons kantoor opvragen.

Huurprijs

nader overeen te komen.

Huurbetaling

Per maand, vooruit te betalen.

Huurtermijn

5 jaar telkenmale te verlengen met 5 jaar.

Omzetbelasting

Er zal geopteerd worden voor een belaste verhuur. Huurder dient bij het ondertekenen van de huurovereenkomst te verklaren dat hij voor 90% (of meer) van zijn omzet met BTW-belaste goederen en/of diensten levert.

Casco verhuur

Er wordt als ware het casco verhuurd, ongeacht het opleveringsniveau.

Aanvaarding

In overleg.

Huurprijsaanpassing

De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast overeenkomstig de maandprijsindexering volgens de CBS-cijfers ‘’alle huishoudens’’, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum.

Zekerheidsinstelling

Bankgarantie ter grootte van een bruto betalingsverplichting van drie maanden.

Voorbehoud

Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Heb je vragen of wil je graag contact opnemen?

Kerklaan 33
7311 AB  Apeldoorn

+31 (0) 85 01 60 712

contact@oranjeparkmakelaars.nl